Logo_TLS
Banner_UBA_ARCDP

Button_Home

Button_OverTLS

Button_Nieuws

Button_Activiteiten

Button_Projecten

Button_Agenda

Button_Contact

Button_Leden

Button_Fotos

Button_GrondgolfEEN GREEP UIT ONZE ACTIVITEITEN


Opleidingen

    Radioamateurs worden pas "zendamateur" (m .a.w. mogen een zender bedienen) nadat ze aangetoond hebben dat ze daarovoor over de nodige kennis beschikken. Dat bewijzen ze door een proef af te leggen. Laat u niet afschrikken! Velen zijn u probleemloos voorgegaan. ARCDP VZW/TLS werkt mee aan de opleidingen die ingericht worden met het oog op het behalen van een vergunning van "zendamateur". Over de vereisten om een vergunning te behalen en de verschillende types vergunning lees je op http://www.uba.be/nl/actueel/opleidingen. Bekijk ook even onze agenda om te weten te komen waar en wanneer de opleidingen plaatsvinden.  


De radiouitzendingen van "ON6MS"

    Met het  zendstation "ON6MS" neemt ARCDP VZW/TLS ook regelmatig deel aan nationale en internationale wedstrijden ("contesten"). Tevens bewijst "ON6MS" uitstekende diensten tijdens de opleidingen tot zendamateur.


De "velddagen"

    Tweemaal per jaar neemt ARCDP vzw/TLS deel aan een noodoefening. Daarbij moet binnen een korte tijdspanne een volledig zendstation met antennes opgesteld worden waarmee zoveel mogelijk      verbindingen met andere amateurzendstations gemaakt worden. Gebruik van het klassieke stroomnet is verboden. Daarom wordt het zenstation gevoed met de stroom uit dieselgeneratoren, batterijen,  zonnepanelen enz... Deze oefening bewijst telkens weer dat de radioamateurs met eenvoudige middelen de communicatie kunnen handhaven. Dit waardevolle aspect van onze hobby heeft reeds meerdere malen zijn nut bewezen bij rampen waarbij geen communiactie meer mogelijk was via telefoon, gsm en het internet. 


Voordrachten en demonstraties

    Het radioamateurisme is zo veelzijdig dat je er nooit alles over weet. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Onze vereniging heeft dan ook geen enkele moeite om mederadioamateurs aan het woord te laten over de aspecten van de hobby die hen zo boeit en waarover ze een bijzondere kennis hebben. In de agenda vind je de aankondiging van de voordrachten en demonstraties.


Zelfbouwprojecten

    Vele radioamateurs zijn geboeid door de techniek van de elektronica. Bij hen gaat het niet zozeer om de "communicatie" met andere radioamateurs maar om het zelf bouwen van zenders, ontvangers, meetapparatuur, antennes, het uitvoeren van metingen en experimenteren met elektronische schakelingen.  Sommige van die projecten worden verwezenlijkt in clubverband. In onze lokalen staan daarvoor gereedschap en meettoestellen ter beschikking. 


ARDF

    Amateur Radio Direction Finding (ARDF) verenigt ontspanning, sport en radioamateurisme. Bij ARDF hebben de deelnemers de opdracht enkele goed verstopte zenders - men spreekt van "vossen"- te vinden. De deelnemers beschikken daarvoor over richtingsgevoelige "peilontvangers". ARDF vindt meestal plaats in een bosrijke omgeving. Genieten van de natuur terwijl je je hobby beoefent. Wat wens je meer?
ARCDP vzw/TLS neemt niet enkel deel aan deze wedstrijden maar organiseert er ook enkele per jaar.


De ledenvergadering

   De maandelijkse ledenvergadering is de plaats bij uitstek voor de uitwisseling van informatie tussen het  bestuur en de leden. De besluiten van deze vergadering vormen de basis voor de dagelijkse werking van de   vereniging. Zie de agenda voor de data.


OTM vergaderingen

Radioamateurs ontmoeten elkaar meestal via de "ether". Tussen velen groeit met de tijd een hechte vriendschap, al hebben ze elkaar nooit of zelden in levende lijve ontmoet. De "Old Timer" vergaderingen bieden die radioamateurs de kans elkaar te ontmoeten in een gezellige en ongedwongen sfeer. Tijdens die samenkomsten wordt meestal een of ander onderwerp uitgediept via een voordracht of demonstratie. De OTM vergaderingen worden aangekondigd in de agenda.


De wekelijkse samenkomsten

Momenteel zijn de lokalen van ARCDP vzw/TLS enkel toeganklijk op vrijdagavonden (zie agenda en nieuws). Je kan er terecht vanaf 19:30 uur voor een goede babbel, een experiment, de bediening van het zendstation, het raadplegen van de bibliotheek of een eerste kennismaking (zie de rubriek Contact). 

 

 
Copyright 2011 TLS/ARCDP VZW. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en webmaster: ON5UK