Logo_TLS
Banner_UBA_ARCDP

Button_Home

Button_OverTLS

Button_Nieuws

Button_Activiteiten

Button_Projecten

Button_Agenda

Button_Contact

Button_Leden

Button_Fotos

Button_GrondgolfAmateurradioclub De Pinte VZW en TLS

"Amateurradioclub De Pinte VZW" (ARCDP VZW)  verenigt de radioamateurs van De Pinte en omgeving. De vereniging is lid van de Gemeentelijke Cultuurraad.

"Tussen Leie en Schelde" (TLS) is de lokale afdeling van de radioamateurs die aangesloten zijn bij de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw (UBA). 


Onze missie

ARCDP VZWw/TLS wil zijn leden aanzetten tot het experimenteel onderzoek op het vlak van de radiocommunicatie. 


Lidgelden

Jaarlijkse lidgeld UBA vzw Onder 21 jaar € 29,00*
Vanaf 21 jaar € 45,00*
Jaarlijkse bijdrage ARCDP VZW UBA-lid sectie TLS € 0,00
Geen UBA-lid of UBA-lid buiten sectie TLS, onder 21 jaar € 0,00
Geen UBA-lid of UBA-lid buiten sectie TLS, vanaf 21 jaar € 10,00
Sympathisant € 10,00
Sponsor € 50,00
Bankrekening van ARCDP VZW: IBAN BE49 8910 1410 9971

(*) onder voorbehoud van wijzigingen door de vzw UBA, zie ook www.uba.be

Als lid van ARCDP VZW/TLS kan je gebruik maken van het zendstation (mits je beschikt over een vergunning) en de meetapparatuur. Je kunt de bibliotheek raadplegen en je ontvangt maandelijks via e-mail ons clubblad "De Grondgolf". Uiteraard kan je deelnemen aan alle aktiviteiten van de vereniging. UBA-leden genieten bovendien van de diensten die de vereniging aanbiedt (verzekering, QSL-dienst enz.).

Hier vind je het inschrijvingsstrookje om lid te worden van de ARCDP VZW.  


 
Copyright 2011 TLS/ARCDP VZW. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp en webmaster: ON5UK